Отново нищят конфликт на интереси

Вашата оценка

Председателят на комисията Атанас Атанасов /в средата/ по време на обсъждането

Комисията за установяване на конфликт на интереси към ОбС се самосезира за втори път в рамките на по-малко от три месеца, заради възникнал казус. Оказва се, че на последното заседание на общинския съвет през изтеклата година, трима от съветниците са влезнали в предполагаем конфликт на интереси при гласуване на една от точките в дневния ред. Става въпрос за  гласуването на точката за отпускане на субсидия на ФК “Свиленград 1921”. За трима от общинските съветници – Красимира Делибозова, Иван Андреев и Никола Динков – по различни причини се предполага, че са в нарушение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Красимира Делибозова е снаха на вицепрезидента на футболния клуб Димитър Делибозов и в това си качество тя се оказва свързано лице по смисъла на Закона. Общинският съветник Иван Андреев също има родство, но с президента на клуба – Стефан Милушев. Никола Динков пък е заемал длъжността президент на ФК  “Свиленград 1921” преди по-малко от 12 месеца, което не му позволява да участва във взимането на решения относно клуба, в качеството му на лице, заемащо публична длъжност.

Г-жа Делибозова изтъкна, че нито един от тримата не е взел решение в техен личен интерес, което да е в ущърб на града и от подобна гледна точка няма реален конфликт на интереси. След кратък дебат, членовете на комисията решиха да поискат писмени становища от тримата общинари, след което ще се произнесат с решение. Ново заседание ще има след две седмици. Ако Административният съд установи съществуващ конфликт на интереси, съветниците могат да бъдат глобени със сума от 5000 до 7000 лева и да бъдат отстранени от длъжност.

При предишния подобен случай, комисията установи нарушение, допуснато от г-жа Цонка Димитрова, кмет на Мезек, във връзка с изграждането на фотоволтаичен парк в землището на селото. Тогава Административният съд в Хасково наложи на кметицата глоби в размер над 13 000 лева. Прокуратурата също се е самосезирала по случая и срещу г-жа Димитрова ще бъде заведено наказателно дело, съобщи председателят на комисията Атанас Атанасов.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.