Създават Младежки парламент по проект

Вашата оценка

Сдружението вече три поредни години връчва стипендия на студенти от Свиленград. На снимката - председателят Мария Костадинова поздравява един от спечелилите студенти

Гражданско сдружение “Заедно за Свиленград”  спечели проект за създаване на младежки парламент, обявиха от сдружението. Проектът е по Програмата за младежки дейности 2008 –2010 г. към Националния център “Европейски младежки дейности и инициативи”. Идеята на сдружението е да се създаде младежка структура, която да работи за развиване на устойчива гражданска активност у младите хора и да стимулира участието им в процесите на вземане на решения на местно ниво. Основната цел на начинанието е да се постигне взаимодействие и сътрудничество между младите хора и представителите на местната власт в община Свиленград. По дейностите на проекта се предвижда учредяване на Младежки парламент, който да вземе пряко участие в процесите на вземане на решения на общинско ниво, ще участва в обществения живот, социалните и културни промени. 

Липсата на активна, самостоятелна и авторитетна младежка структура в община Свиленград, която да води реален диалог, както сред връстниците, така и между младежи и местна власт, е сред основните мотиви за настоящия проект. Същевремено, общината разполага с талантливи, инициативни и предприемчиви млади хора, които участват в различни обществени и младежки инициативи. Те обаче са епизодични, откъслечни и липсва процедурната рамка, която да ги обединява и отстоява техните интереси пред местните власти. Затова смятаме, че е необходимо да се подкрепи възможността за създаване на младежки парамент, който да се занимава  с всички въпроси, които касаят младите хора от общината, заяви Христина Коларова от Сдружение “Заедно за Свиленград”.

Общият бюджет на проекта е 4000 лева. От 212 постъпили разработки одобрение са получили едва 37. Проектът на местното сдружение е единственият, оценен с максималния брой точки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.