Ъпгрейднаха единния фиш, вече ще действа ЕАИС

Вашата оценка

Eдинна автоматизирана информационна система /ЕАИС/ ще смени придобилия печална слава единен фиш на ГКПП „Капитан Андреево“. Това съобщиха от Министерството на финансите. Оттам уточниха, че прилагането на интегрирания граничен контрол е напълно съобразено с новите технологии и особенностите на трафика през граничния пункт.   Концепцията за т. нар. „единен  фиш” и свързания с него технологичен ред е разработена през 2004 г. и отразява тогавашното разбиране за граничния контрол като съвкупност от ясно разграничени процедури по отношение на всички лица и превозни средства, изпълнявани в строга последователност от органите на отделните служби от задължителния граничен контрол. Системата бе обявена като единствен начин за обезпечаване на висока събираемост на държавните вземания, дължими при преминаване на границата, и ограничаване на корупционните практики.
Практиката по прилагането й показа, че задължителното преминаване на всички лица и МПС по установения технологичен ред не намалява, а увеличава почти двойно времето за граничен контрол. По тази причина през м. март т. г. правителството отмени задължението за използване на „единния фиш” за пътниците с леки автомобили и автобуси. Със сегашната промяна той отпада и за товарните автомобили.
С въвеждането на ЕАИС данните ще се пренасят не на материален носител, каквато е практиката в момента, а по изградена електронна мрежа между различните служби от задължителния граничен контрол. Няма да има необходимост и от физическото преминаване на водача на превозното средство през всички гишета на тези служби, освен, ако законодателството не предвижда извършване на съответния специализиран контрол. Тази промяна в технологичния ред за автоматизирана обработка на входящ и изходящ трафик на МПС облекчава и опростява преминаването през ГКПП-тата, повишава ефективността на граничния контрол и гарантира контрола за потвърждаване на извършените плащания на държавни такси. Въвеждането на системата ще започне от ГКПП Калотина, Капитан Андреево и Лесово, където е най-натовареният трафик.
Наред със заплащането на държавни такси и глоби по банков път, се предвижда и възможност за плащане по безкасов път. На граничните контролно-пропускателни пунктове ще бъдат монтирани терминални устройства. Въвеждането на плащане с банкови карти ще елиминира възможността за грешки при броене на пари и измами с фалшиви банкноти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.