От ДНСК чакат собствениците на вили да обжалват, за да научат имената им

Вашата оценка

Сн.: НАП

Дирекция „Национален строи­телен контрол” / ДНСК / чака собствениците на незаконни вили в т. нар. „весело село” край язовир „Ивайловград” да обжал­ват заповедите за събаряне на сградите, за да научи имената им. Това каза новият шеф на Дирекция „Национален строителен контрол” /ДНСК/ Милка Гечева. Тя и зам.-министърът на регионалното развитие Георги Прегьов бяха из­слушани от парламентар­ната комисия по корупция и конфликт на интереси за вилите в Ставри Димитрово и стратегията на минис­терството за незаконно­то строителство.

Близо 20 акта за незаконно строителс­тво около язовир „Ивай­ловград” се водят срещу неизвестен извършител. Наскоро регионалният министър Росен Плевне­лиев съобщи, че ДНСК е издала общо 83 акта за незаконно строител­ство в района на язови­ра, но още не е изтекъл срокът за обжалването им. По думите на Гече­ва от тези 83 акта, по около 20 не са получени възражения. И тъй като сградите са строени без документи и в общината няма официална информа­ция за тях, ДНСК се надява по обжалванията да се ори­ентира кои са собстве­ниците. Когато бъдат издадени самите заповеди за събаряне на сградите, вероятно собствениците ще се появят, за да об­жалват.

Стана ясно още, че министерството на регионалното развитие ще на­прави публичен регистър на всички влезли в сила заповеди за събаряне на незаконни сгради. В него ще се записва информация за самите обекти, какви действия се предприемат по събарянето им и край­ния срок, до който това трябва да стане факт.

Коментари

  1. Анонимен казва

    Ти отивай къде нас, аз за дода.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.