Назначават шерифи в пет села

Вашата оценка

Десет души от община Свиленград започват работа по Национална програма „Сигурност”, съобщиха от Бюрото по труда. Сътрудниците по опазване на обществения ред ще работят по двама в пет села – Студена, Младиново, Сладун, Сива река и Мустрак. Т. нар. „шерифи” се наемат по програмата за период от 8 месеца. Те ще получават по 340 лв. месечно, като средствата са осигурени от държавния бюджет.

Национална програмата „Сигурност“ е разработена и се изпълнява съвместно от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на вътрешните работи. Кандидатите се подбират от службите на Бюрото по труда.  Изискванията към тях са освен да бъдат безработни и да са лица поне с основно образование, които не са осъждани и нямат висящи наказателни производства. Те ще имат за задача да сигнализират органите на МВР при риск от извършване на престъпления и настъпване на бедствия, аварии, катастрофи. В рамките на своите правомощия ще съдействат за недопускане на кражби, злоупотреби и противозаконни посегателства. При нужда ще оказват помощ на по-възрастни хора и на хора с увреждания.

Работодател по програмата е Областната администрация в Хасково, която ще извършва и контрол по изпълнението на дейностите. Основната цел в реализацията на програмата е да се ограничи безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности по опазване на обществения ред в най-малките и отдалечени населени места в страната.

В община Любимец ще работят осем сътрудници по опазване на обществения ред – по двама в селата Белица, Малко градище, Лозен и Оряхово.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.