От първи април приемат в болница само с лични документи

Вашата оценка

bolnicaОт 1 април 2015 г. постъпването в болница на всички здравноосигурени граждани ще бъде отразявано в единна регистрационна система, съобщиха от МБАЛ – Свиленград. Същото се отнася и за изписписването на пациентите. За целта при приема и напускането на лечебното заведение пациентите ще трябва да представят на регистратурата задължително свой български личен документ. Това може да бъде лична карта, паспорт, временно удостоверение, издадено от МВР, при загуба на документи. Чужденците ще бъдат приемани с карти за постоянно пребиваващ в страната или с разрешение за пребиваване. Новородените и децата под 14 години ще се приемат в лечебните заведения с документ на придружителя/настойника, като данните им ще се вписват ръчно в Регистрационната система.
Системата ще обработва данните от личния документ и ще регистрира хоспитализацията, като едновременно ще изпрати информация за това в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) и ще провери дали документът е валиден. Цялата процедура ще отнема не повече от няколко секунди. Системата ще действа по същия начин и при дехоспитализацията на пациентите.
Регистрационната система ще позволи прозрачност и повишен контрол върху целесъобразното използване на средствата от здравноосигурителните вноски на всеки гражданин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.