ДА на приятелството – НЕ на агресията

Вашата оценка

11169837_900771336652609_3711533027403847772_nДетската забавна игра „ДА на приятелството – НЕ на агресията” се организира от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в Свиленград с цел насърчаване на толерантността и приятелските отношения между децата от различните учебни заведения. В нея взеха участие отбори от начален етап от СОУ „Д-р Петър Берон” , I ОУ „Иван Вазов”, ОУ „Любен Каравелов”, ОУ „Христо Ботев”-с.Левка и НУ „Христо Попмарков”. Нека приятелството, работата в екип и добрата дума винаги са за предпочитане в техните взаимоотношения, пожелаха организаторите на проявата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.