Светлана Динкова: Гордея се, че съм част от екип, който работи за хората

Вашата оценка

Светлана Динкова-Маргаритова е началник-отдел „Местно икономическо развитие, проекти и програми” в Общинска администрация – Свиленград. Работи в общината от 2005 г., а от 2007 г. заема поста ръководител на отдела. Тя е човекът, който е най-запознат със създаването и реализирането на проектите на общината. Светлана е на 35 години. Завършила е ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност „Макроикономика”, магистърската й степен е по „Международни икономически отношения”. Специализирала е „Местно икономическо развитие” на обучение в САЩ. Семейна, с една дъщеря – първокласничката Николета.

 

Светлана Динкова-Маргаритова /седнала/ заедно със своя екип

Светлана Динкова-Маргаритова /седнала/ заедно със своя екип

- Приключи много важен за България програмен период от влизането на страната ни в ЕС – от  2007 до 2013 г. Бяха ни отпуснати европейски средства, които общините усвояваха на конкурентен принцип.  Haшaтa oбщинa e cpeд пъpвeнцитe пo вложени eвpocpeдcтвa по дaнни на Инcтитyта зa пaзapнa икoнoмикa. Този успех е свързан с  работата на вашия отдел „Местно икономическо развитие, проекти и програми”. Представете екипа, с който работите.

- Отдел „Местно икономическо развитие, проекти и програми” работи  в сферата на събиране на информация за външно финансиране на дейностите в общината,  разработване  и реализиране на проектни предложения по различни програми, разработване на програмни документи на общината, както и предоставяне на информация на потенциални инвеститори. В момента в  отдела работят 9 експерти, от които всички владеят поне един чужд език. Те са инициативни, амбициозни, образовани и креативни млади хора, които работят с много хъс и отдаденост.  Средната възраст на колектива ни е 35 години. Експертите, които работят в момента тук, са: Елена Таушанова, Христина Николова, Светлана Петева, Милена Янева, Десислава Михова, Георги Ганчев, Диана Лозева и Цветомира Александрова. Всички те се раздават на 100 процента в работата си, имат желание да се развиват и да учат нови неща. Като ръководител на отдела бих искала да използвам възможността да им благодаря за труда, професионализма и отговорното отношение към дейността ни.

- В какво се състои вашата работа? Опишете етапите, през  които преминава подготовката на един проект, реализацията му и последващия контрол.

- За да се създаде един проект, най-напред е важно да има визия и идея какво искаме да постигнем. Ние, като екип, следваме вижданията и програмата за развитие на кмета на общината инж. Георги Манолов. Неговата енергия и сила на мисълта и характера ни мотивират, а в най-трудните моменти винаги можем да се опрем на помощта му и като човек, и като ръководител. Той дава идеите и решенията от какво имат нужда хората и как да го реализираме. Например по негово предложение най-напред разработихме проекти в социалната сфера, подпомагащи най-слабите и уязвими наши съграждани. След това той ни насочи да търсим варианти за  подобряване на бита и ежедневието на населението чрез проекти за обновяване и доизграждане на инфраструктурата, проекти за осъвременяване на  здравеопазването, за превенцията от наводнения, за свободното време и отдиха и т.н. Имаме и проекти за подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

Етапите, през които преминава подготовката на едно проектно предложение, са дефиниране на целта, към кого е насочен – т.е каква целева група и кои потребности трябва да се задоволят, да се определи чрез какви точно дейности това може да се постигне. Доброто проектно предложение съдържа и добре разписан бюджет, в който разходите са директно обвързани и реално необходими за изпълнението на съответната дейност, която трябва да бъде добре обоснована, подкрепена с факти и доказателства.

След подаването и одобрението на проектното предложение  започва самото изпълнение  на проекта. Този процес включва подготовка на множество специфични документи в зависимост от изискванията на донора на средства. Следва подготовката и провеждането на обществените поръчки за избор на изпълнител, подписване на договори, изпълнение на дейностите, контрол и отчитане. Много важно е и доброто планиране на финансовия поток на проекта –  преценка кога и какви средства ще са необходими за изпълнението на дейностите и предвиждането им в бюджета при необходимост, както и  добре подготвените и подадени искания за средства към Управляващия орган на различните програми и др. Тук е големият принос на финансистите на общината – заместник-кметът Мария Костадинова, главният счетоводител Валя Здравкова и колегите в отдел „Счетоводство”. Доброто и качествено изпълнение на дейностите, спазването на всички законови срокове – както по обществените поръчки, така и сроковете, свързани с плащания и изготвяне на документи, гарантират одобрението на изразходваните средства. След изпълнението на всеки един проект трябва да осигурим неговата устойчивост за 5 години напред. В този период, както и по време на самото изпълнение на проектите,  подлежим на проверки от  Управляващите органи на програмите, от различните министерства, от ИА „Одит на средствата от ЕС”,  от Европейската комисия и др.

- Какви резултати отчитате в края на програмния период 2007 – 2013 г.?

- Отчитаме един много успешен  програмен  период 2007-2013 г.,  през който Община Свиленград  реализира над  35 пpoeктa пo paзлични eвpoпeйcки пpoгpaми, а   усвоените средства се равняват на близо 105 млн.  лeвa. Paзкpити ca над 300 нoви paбoтни мecтa. Стартирали са шecт coциaлни ycлyги. По някои от проектите сме иноватори за страната. Такъв е проектът „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” с ръководител инж. Иванка Димитрова. По него за пръв път в България се излагат в естествена среда  холографски изображения на откритите съкровища в Тракийската куполна гробница, първи сред общините приложихме изкуството стрийт арт върху 600 кв.м от пътя водещ към гробницата. По-значимите ни инфраструктурни проекти за периода са: изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води и ВиК инфраструктура; рехабилитация на общински пътища; изграждане на спортна зала и спортни площадки; рехабилитация на 29 градски улици; почистване коритото на р.Марица; създаване на Рехабилитационен център и оборудване на МБАЛ с модерна медицинска апаратура; реставрация на крепостта в Мезек, изграждане на велоалея и атракциони; изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие; реставрация и експониране  на стария мост, рекултивация на депо за битови отпадъци и др.

- Община Свиленград е една от малкото общини, която през последните четири години няма наложени финансови корекции по реализираните си проекти. Трудно ли се постига такъв резултат?

- Това, че Община Свиленград няма наложени финансови корекции е наистина знак за качеството на работа в администрацията. Успехът се дължи на упорития труд на експертите в общината, на това, че не се правят компромиси със срокове, изисквания и изпълнение, както по обществените поръчки, така и по реализацията на сключените договори. Доброто планиране на финансовите потоци и стриктното спазване на сроковете за плащане също допренесе за липсата на финансови корекции.  През последните две години под ръководството на инж. Грозденка Дюлгерова – началник-отдел „Капитално строителство, обществени поръчки  и екология”, Община Свиленград проведе над 150 обществени поръчки. Липсата на обжалвания по тях показва прозрачност при избора на изпълнители за реализацията на дейностите. Такъв резултат се постига  с много работа и отдаденост – няма работно време, няма опуски докато не се свършат задачите. Постига се със задълбочено познаване и стриктно спазване на законовата база и указанията на програмите, с качествено провеждане на процедурите по ЗОП,  с осъществен постоянен контрол по изпълнението, с добър финансов план, с навременно отчитане и гъвкавост при решаване на възникналите проблеми.

- Вие сте част от екипа на Общинска администарция вече 10 години. Какво Ви дава работата в ОбА? Какво ви мотивира?

- Аз съм човек, който смята, че независимо какво работи трябва да дава 100 % от себе си. Мисля, че е важно човек да се чувства удовлетворен и мотивиран от това, което прави.  Работата ми в общината ми дава възможност да се развия като експерт и като личност, да се запозная с много различни хора, да почерпя опит и да науча много нови неща в най-различни сфери от живота. Това, което ме мотивира да продължавам да работя с желание,  е постигнатото в  резултат на проектите, които направихме. Приятно е  чувството, че в някаква степен съм допринесла  нашият град  да се промени към по – добро и това, че съм част от екип, който работи за хората.

- Коя според Вас е най-голямата промяна в града ни за последните 10 години?

- През последните 10 години промените са толкова много, че не мога да конкретизирам само една. В природата на човек е лесно да забравя какво е било, да свиква с по – доброто и да го приема за даденост,  смятам че всеки един от нас трябва да се замисли какво беше преди 10 години и какво е сега  и да бъде горд, че живее в град, който е придобил европейски вид. За този период нашият град се преобрази и се превърна в едно добро и удобно място за живеене, където може  да създадеш семейство и спокойно да отглеждаш децата си.

Коментари

 1. Анонимен казва

  Браво на вас!?!Само не знам кв.“Изгрев“ част от този град ли е или не!?!Защото аз живея там от 15г. и не съм видяла никаква промяна?!?Има толкова малки деца в квартала,а няма една люлка или пързалка(има от времето на г-н Мангъфов)

 2. Гражданин казва

  Абе вие слепи ли сте !! Хората ни смениха водопровода и канала за половин милион лева., но това естествено не се вижда. При нас ще са първите санирани блокове, първата спортна площадка е пак е тук. И пак няма благодарност, а какво е направил всеки един от нас гражданите, дали си е почистил тревата и боклуците пред блока. Всички нови люлки и пейки са изпочупени пак от нашите деца, дори засадените цветя се крадат. Нищо не е за правене в този град, айде чакайте Еленков да ви „оправи“ по Любимчански.

 3. също гражданин казва

  Вскичко се случва благодарение на герб момичетата може да са кадърни но ако не беше герб нищо нямаше да се случи.Е някой се напапка от тези проекти примерно някой с бетонов възел и склад за стойтелни материяли или пък някой със стройтелна фирма.кой ли са тези хора

 4. гражданин от село казва

  Човека с високия морал който иска още да бъде градоначалник май ни е продавал малко незаконно дървен материал поне така пише

 5. Анонимен казва

  А какво направи Минков когато беше кмет? Окраде града, купи по 2 скъпи коли на себе си и на синчето си и като му свършиха, парите, тръгнал да става шеф на ДАИ. Не Манолов, а цялата тази пасмина около Иван Андреев включително Минков, Делибоза, Еленков и сие са за затвор. Като всичко им е чисто, защо колите на единия са с PB номер а на другия софийски? Май големите родолюбци свиленградчани карат „чужди“ коли? Те данъците не си плащат в Свиленград, а какво остава когато трябва да направят нещо за града си…

 6. Galin казва

  Д-р Минков не само иска да е шеф на ДАИ, ами и общински сьветник от ГЕРБ, той вече си помисли че Свиленградчани забравиха когато беше кмет как открадна асфалтовата база и си направи фирма за почистване с поставено лице свой колега от БИАС . А сега всичките некадьрници начело с мазния любимчанин искат да прецакат Свиленградчани,защото любимчани заемат май малко шефски места по банки и граница.Гербаджии в нашия град нямат нищо общо с управлението на града-алчни за власт.В листата са най големите мошеници, а младите-избутани назад.

 7. НИЛ казва

  Страхотно интервю! Светлана е искрена и безкористна. Абсолютно съм убеден, че факта, че баща ? (Николай Динков) е единствения изпълнител на обществени поръчки в сферата на строителството в града и е построил пет или шест кооперации на общински терени, взети на цени, близки до подарък, не е повлиял, хахахахаха

 8. До НИЛ казва

  Говориш пълни глупости. Отдалече си личи, че си пълен лаик. Да си чувал някога за ЗУТ? Или пък за факта, че общински парцели не могат да се продават ей така и най-вече без съгласието на общинските съветници от останалите 6-7 партийки? Момичето е постигнало много, но в нашия град по-лесно е да се злослови.

 9. Анонимен казва

  Така като пишете и си вярвате,сигурно!!!хахаха
  Всичките в този екип са един дол дренки(на някой щерка,на друг жена)Нищо и никой не е случайно там!Всичко се прави по време на избори и после….край!Направили канализацията,то затова мазетата на хората наводнени!

 10. Наблюдател казва

  В „Наше село“ всички сме си роднини.И тия които сега се пъчат да „водачите“ на ГЕРБ в Свиленград и те са наредени за служби- кой на граница , кой в общината, кой в поземлена комисия, а някои и за директорски места на училища и детски градини.

 11. az казва

  Зачудих се в един град ли живеем – аз виждам град от който повечето млади хора вече са избягали.И не от хубаво, а от липсата на работа и реализация.Тяхното място е заето от цигани от разградския регион.Преобладават пенсионери и малкото останали млади хора с Големи протекции.Да имаме улици и площадки,ама скоро не нашите деца ще играят там.Симпатични млади хора но е ясно за всеки че в този отдел случайни не попадат…

 12. Свиленградчанин казва

  И аз се чудя дали ти живееш в нашия град. Във вестник Стария мост писаха , че само тази година в първи клас тръгват 213 първокласника.А местата в детските градини са запълнени до максимален брой за всяка!Сигурно не си доучил в училище- баби и дядовци не създават деца, това го правят млади хора!

 13. свиленград казва

  Не мога да разбера бе хора вие ли не виждате или не искате да видите няма обект в общината който който се започне да не се вземат материали от склада на първия човек в общината и човека от бсп Динков да не е намесен по строежите им други няма ли в този град всичко искат да е за тях къде остава морала им. Крадци

 14. az казва

  Четох да.Ти нали се сещаш че на приходящите заселили се мургави братя децата също ползват нашите училища и градини.а на доста деца родителите работят навън, а за децата тук се грижат бабите и дядовците.Така че остани си със здраве читателю

 15. от група свиленградчани казва

  До нас достигнаха истории на един 68 годишен ,наричан „мъдрец“, който един месец преди деня за избор нагло и самоуверено говори пред наши съграждани : Аз съм бъдещия кмет на Свиленград, свиквайте с това.Не ти „мъдрецо“ а хората на Свиленград ще кажат кой ще бъде техния кмет!!!
  Такова чудо видяхме по времето на един друг кандидат за кмет, който днес е в тоята „свита“ и „решаваше“бъдещето на града ни . Да сте живи и здрави, нали за това палите толкова често свещи в църквата, но не отнемайте ПРАВОТО на СВИЛЕНГРАДЧАНИ ТЕ ДА ИЗБЕРАТ ТЕХНИЯ КМЕТ!!!

 16. До аз казва

  Ами като няма хора в нашия град, според думите ви, за кой ще ги откриват приятелите от цяла България на Иван тези заводи. Да ги беше открил по-рано нали имаше тази власт като дългогодишен общински съветник, с две думи ПРАЗНИ ПРЕДИЗБОРНИ ОБЕЩАНИЯ.Той на работниците си дължи хиляди левове, най-напред за тях да помисли, то излиза че на техен гръб живее !!!

 17. xaxaxaxaxaxa казва

  abe hora vie se sheguvuvate mai .sprete se veche ne IVAN vi otnema pravoto da glasuvate a Kmet4eto vi isk6e da nqma izbori i otide da lije guza na Boiko no i tam beshe razkrit za negovo golqmo sujalenie toi iskal da nqma IZBORI .ZASHTO BE KANDIDAT KMETE GO6E ?neiska6 da stiga6 do izbori,nali blagoarenie na tvoqt EKIP e vsi4ko zna4i ne ti trqva GERB za6to si hodil tam togava i si se molel gnusen podmazva4.Horata ne sa slepi i za kontrabadnite ti durveta i za betonoviqt ti vuzel JIV I ZDRAV DA SI!!!!

 18. Някой казва

  Този кандидат за кмет от ГЕРБ е пълен смях. Има да дава десетки хиляди левове на стотици хора и дори им е обещал, че „като стане кмет“ ще им ги върне. Този същия, който са хванали с 20 картона цигари на границата и е казал на митничарчетата, че „когато стане кмет“ ще ги изгони от работа ако се разприказват. Пълен смях е и така нареченото СДС дето никой не го иска, защото така наречения му вече бивш „лидер“ изгони 105 човека от работа. На такива и кмет на асансьор да станат им е много!

 19. Гражданин казва

  На 25 октомври ще стане ясно кой е излъгал и на кой Борисов е гасувал доверие. Въпреки гнусните думи с които говорите, а те показват само безсилие, ИСТИНТА ще излезе наяве!

 20. еленка казва

  Истината е че кмета се нагуши здраво на гърба на герб и като му отказаха подкрепа си отиде в партията майка еййй няма такъв помияри като него предаде сумати народ само и само той да печели

 21. обикновен човек казва

  Народът го е казал: Завистта и злобата замъглят разума на човек, добрият човек е този, който води другите напред . не злобния!

 22. ? казва

  не искам да засягам никой но в България думите успял и кариера отдавна са изгубили истинския си смисъл.Много ще е интересно да ги видим как се справят на „общо основание“

 23. Ина казва

  За 12 години 5асвалтирани улици и 50 които щтял сега да слага браво на него. Поликлиниката и пощтата без паркинг но училището в гебран(за 17000лв продадено) е вече парминг че турците да спират за казиното. А тези в поликлиниката да се оправят.

 24. Ина казва

  Първо се научи да пишеш правилно на български и чак след това можеш да пишеш глупостите си, в които няма и малка доза истина. Асфалтираните улици не са 5, а повече от 55!

 25. kkkkk казва

  В този екип май няма случайни лица?!?! Дъщерята на Николай ДЗинков, дъщерята на Пейка Господинова, дъщерята на Гошо Лозев………………

 26. Заинтересован казва

  Все млади, образовани и можещи млади хора! Браво момичета ! От здрави и доказани в бизнеса семейства се раждат такива деца. И.Андреев с какво ще се похвали в тази насока!!!

 27. Щракам казва

  Ако изберете Иван Андреев единствената работа която ще има е да ходите да му копате нивите които между другото са купувани с крадени пари от хората които гледат по един два декара земя за жълти стотинки. Ако гласувате за него дано сте си взели мотики от панаира!!!!!!

 28. пострадал от зъбобол казва

  „мъдреца“ и компания заплашват собственици на фирми от града, че ако не гласуват за тях ще им „провалят“ бизнеса! Анджък в стила на Делибоза, Минков и сие.
  Г-н Манолов, вземете най-големите зъболекарски клещи и ни спасете от това зло!
  Ние сме с вас!

 29. Ванко 2019 казва

  Г-н Андреев, кой ви изготви предизборната програма, направо учудващо като вие не сте присъствали на нито едно обществено обсъждане като общински съветник на общински план, общ устройствен и интегриран план на града? Всичките ви предизборни обещания в смешния „Нов мост“ са преписани от стратегическите документи на общината, и да не говорим че обществеността на Свиленград още миналата година ги знаеше защото идеите за проектите бяха качени по всички медии. Кражбата на чужди идеи не е достойно за кандидат кмет. Само не сте написали за хеликоптерната площадка на Еленков. Кажете на хората какво направихте вие като общински съветник ?

 30. mlad chovek казва

  Tova koeto se sluchva s edna facebook stranicha na G-n Manolov niama analog v cheliata istoria na facebook.
  Horata ot Svilengarad da izraziat svoita potkrepa samo za tri dni.Hora vizte lichata im.Mladejta na Svilengrad ne se strahuva da izrazi svoita potkrepa.G-n Manolov blagodaria za pozitivizma.I za mladia Vi ekip.Blagodaria za tova,che ne kazahte i edna losha duma za vashia oponent.Tova me zarezda sas strahotna energia i si mislia she svetat ne e tolkova lost.Poznavam sinat Vi i se gordeia she e ot Svilengarad pri vsichkite uspehi koito e postignal.USPEH

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.