В ОУ „Иван Вазов“ бе даден старт на състезанието за народните будители

Вашата оценка

P1270361В ОУ „Иван Вазов” бе даден старт на състезанието „Народните будители и аз”. Тази година съревнованието е с променен регламент. То ще се проведе в два кръга, в които ще участват само учениците от пети клас.

В началото на състезанието бе изтеглен жребий за избор на патрон на всеки един от класовете. За Vа клас това ще е Христо Ботев, за Vб клас – Паисий Хилендарски, за V в клас – Д-р Петър Берон и за V г клас – Иван Вазов. Председателят на журито – г-жа ХристинаПарушева, обяви и критериите, на които трябва да отговарят материалите, подготвени от участниците: да бъдат представени нагледно, интересно и с достатъчен обем от знания, оригиналност и умение за презентиране на информацията, разбираемо и умело представяне на текста, естетическо оформление на материалите.

Директорката на учлището Ася Райкова изтегли жребия за двойките класове, които ще се борят за победа в първия кръг.  На 16 ноември сили ще премерят Vв и Vг клас, а на 17 ноември – съответно Vа и Vб клас. Финалният кръг между излъчените победители ще се проведе на 27 ноември.

Класът победител ще получи като награда безплатна екскурзия до избрана от него историческа местност в областта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.