И по-малките панелки ще могат да се санират

Вашата оценка

1 043И по-малките панелни блокове и многофамилни жилища, които не попаднаха в обхвата на Националната програма за енергийна ефективност, ще могат да се санират безплатно. Кметът на общината инж. Георги Манолов участва в информационна среща с домоуправителите на жилищни сгради, които могат да бъдат санирани в новия програмен период. Свиленград получи финансиране в размер на 8 181 360,11 лева по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Средствата се предоставят в подкрепа за енергийната ефективност в публичната инфраструктура и в жилищния сектор. Общината направи каквото е необходимо, за да спечели средствата по програмата за саниране, сега вие като собственици трябва да действате бързо и организирано, за да влязат тези пари във вашите домове, призова кметът присъстващите на срещата. Той увери хората, че специалистите в общината ще подпомагат цялостния процес по организиране, провеждане, попълване и подаване на документи за кандидатстване по програмата.  Инж. Иванка Димитрова – директор на Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията” и Светлана Динкова – началник-отдел „Местно икономическо развитие, проекти и програми”, разясниха на хората какви са дейностите по програмата и етапите за кандидатстване. Допустимите дейности са подмяна на дограма, топлинно изолиране на външните елементи, ремонт на стълбищни клетки, подмяна на осветление и други.

Необходимите стъпки за кандидатстване за безвъзмездно саниране са: учредяване на сдружение на собствениците; регистрация на сдружението в Агенция по вписванията; провеждане на общо събрание на собствениците на жилищния блок с гласуване и протоколиране на решението им за кандидатстване за безплатно саниране на сградата; подаване на заявление в общината с решението на събранието. При одобрение на кандидатстването се сключва договор с кмета на общината за финансиране на дейностите. С цел успешно реализиране на програмата се очаква до 22 декември най-късно хората да са готови с решенията на общите събрания.
На срещата бяха поканени домоуправители на част от жилищните сгради с не повече от 35 апартамента, строени по индустриален способ. Те са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която се изпълнява в момента. Предстои втора среща с домоуправители на останалите блокове от тази категория. За справки и допълнителна информация гражданите могат да се обръщат към инж. Иванка Димитрова – тел. 0379 74 310, Светлана Динкова – тел. 0379 74 331 и Нели Парашева – тел. 0379 74 311.

За саниране на жилищни сгради са предвидени 4 100 000 лева. Останалата половина от средствата по програмата са предназначени за енергийна ефективност на общински сгради. Саниране, подмяна на дограма, ремонт на покриви и отоплителни инсталации ще се извърши на ПГССИ „Христо Ботев”, ЦДГ „Детелина”, НУ „Христо Попмарков”, библиотеката(стария Общински съвет), сградите на Общинска администрация и ОП „Благоустрояване и озеленяване”.

Коментари

  1. Кръстева казва

    А какво стана с блок 8 в кв. ,, Изгрев“, който отдавна беше одобрен?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.