Мариана Димитрова, ръководител Дейност „Социални услуги”: От дъното се изкачихме до челните редици

Вашата оценка

Домът за психично болни край Свиленград е на второ място в България по качество на предлаганата социална услуга

На едно от челните места в страната по постигнати резултати и качество на предоставяни социални услуги се нареди Домът за възрастни хора с психични разстройства край Свиленград. Сред общо 13 институции от този тип в България нашият дом е поставен на второ място. Класацията е изготвена въз основа на анализ на Агенцията за социално подпомагане по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”. Системният анализ обхваща 160 подобни институции в цялата страна. Свиленградският дом е класиран на второ място в националната класация сред домовете за психично болни, с 14 стотни разлика след този в гр. Твърдица.

Домът край Свиленград. съществува от 1964 година. Първоначално се помещава в сградата на стара казарма, а от 2007 година разполага с нова сграда, която е санирана и модерно обзаведена. В момента в дома са настанени 70 жени, колкото е и капацитетът му. За тях се грижи персонал от 41 души.

От 2006 година ръководител на Дейност „Социални услуги” в Общинска администрация – Свиленград, под чиято шапка е ДВХПР, е Мариана Димитрова. Освен за дома, г-жа Димитрова отговаря още за преходното жилище, изградено към него, домашния социален патронаж, двата дневни центъра за възрастни с увреждания, центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, дневния център за деца с увреждания, дневен център за стари хора „Дълголетие”, пенсионерските клубове в общината и гробищния парк.

 

Mariana Dimitrova- Г-жо Димитрова, тази седмица дойде добрата новина, че Домът за възрастни хора с психични разстройства край град Свиленград е отличен като един от най-добрите в цялата страна. Какво означава този резултат за вас?

- На първо място този резултат е признание за работата на целия персонал в дома, помощен и специализиран, както и заслужено добра оценка за  работата на кмета на общината, без когото нищо нямаше да се случи. Въз основа на получените резултати от анализа ще се определи кои специализирани институции незабавно трябва да бъдат закрити и кои могат поетапно да бъдат преструктурирани до окончателното им закриване в периода на изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Освен това, ще се проследи и до колко функционирането на специализираните институции отговаря на специфичните потребности на потребителите. За наша радост показаните резултати определиха, че ДВХПР – Свиленград е единият от двата дома, които със сигурност няма да бъдат закрити. Тази оценка за нас е важна, защото е оценка на 10-годишния ни труд. Когато екипът на инж. Георги Манолов пое управлението на дома, той буквално беше пред закриване. Дори беше определено в кое населено място ще бъдат преместени потребителите. А сега, десет години по-късно, от дъното се изкачихме в  челните редици.

 

- Какви са показателите, според които е изготвена класификацията на домовете в страната?

- В анализа са използвани няколко основни индикатора, като по всеки един от тях оценяваният дом получава определен брой точки. Сред тях са „Администрация и управление”, „Местоположение и материална база”, „Информация за персонала”, „Информация за потребителите”, „Участие на потребителя”. По почти всички от индикаторите ДВХПР –  Свиленград получи максималната оценка. Всъщност причината, за да сме на второ място, е че нямаше как да получим максимума от точки по показателя за местоположение, тъй като, както всички знаем, домът е разположен извън населено място. Въпреки това той е осигурен с много добри транспортни връзки, домът разполага със собствен транспорт, който се ползва за потребителите и персонала. Това е единственият индикатор по който сме получили по-ниска оценка. По индикатора „Информация за потребителите” единствено нашият дом получи най-високата оценка. Оценителният екип бе впечатлен от детайлното познаване на историята на заболяванията и настаняването на всяко едно лице в дома. Това показва, че специализираният персонал има визия за по нататъшна работа с всеки един потребител индивидуално. Мултидисциплинарен екип от специалисти  изготвя индивидуални планове своевременно след настаняването им  на база направена оценка на потребностите.При изготвянето на плановете активно участват и потребителите на услугата. Живущите в дома се включват в различни ателиета и дейности. Осигурен им е достъп до информация – интернет, телефон, гледане на телевизия и кино, четене на вестници и списания.

kolektiv- За всички е ясно, че работата в тази сфера е доста тежка. Какви грижи се полагат за персонала и отчетено ли е това в анализа?

- Да. Оценителната комисия направи интервюта с персонала. В анализа е отчетено, че работещите в такива домове имат нужда от супервизия. В ДВХПР – Свиленград се извършват професионални и психологически супервизии. На всички  работещи в социалните услуги в Свиленград се осигурява психологическа супервизия, която е превантивна мярка на   т. нар. “burn out” – професионално прегряване при подпомагащите професии. Те се извършват от сертифициран психолог, който наемаме за целта. Специално внимание се отделя на преживяванията на работниците и служителите в социалните услуги и начините на възстановяване на работната сила.  Стремим са да прилагаме механизми за  мотивация на персонала като обучения за повишаване на квалификацията и обмяна на опит. Но същественият проблем – ниското заплащане на труда на социалните работници, си остава. Тези хора имат нужда усилията  им да бъдат оценени подобаващо. Отговорностите им за живота и безопасността на болните и нуждаещите се са големи, работата е тежка и оказва влияние на физическото и психическото им състояние. Надяваме се, че идеята на кмета за създаването на общински социален фонд е едно добро и справедливо решение на тези проблеми.

DVPR- С какви средства и материална база разполага домът?

- Нашата община умее да управлява добре средствата, които държавата ни дава. През последните няколко години не се е налагало дофинансиране от страна на общината, тъй като успяхме да реализираме три проекта. По единия бе изградено преходно жилище на територията на дома, в което в момента живеят четири жени, а по другите два бяха оборудвани новата сграда и перално помещение. Сградите и помещенията са добре поддържани, използват се по предназначение и отговарят на стандартите и критериите, заложени в нормативната уредба. Стаите разполагат с баня и тоалетна, за потребителите са осигурени достатъчно лично пространство, лични вещи и удобства. Хигиената на помещенията е на много добро ниво, а дворното пространство е оформено, засято с различни растения и се поддържа съвместно от персонала и потребителите. Нашият дом е един от малкото, който все още разполага с 24-часово медицинско обслужване.

- Прави впечатление, че потребителите на ДВХПР често се включват в различни прояви и мероприятия.

- Стремим се настанените при нас хора да бъдат обгрижвани и социализирани  – включваме ги в различни дейности и трудотерапии, благотворителни мероприятия и  в живота на града. Някои от тях участват при самата организацията на социалната услуга, участват при изготвянето на менюто за следващ период, определят маршрути за екскурзии, дават  предложения за провеждането на различни мероприятия в дома или в други социални услуги на територията на общината. Насърчава се връзката с близки и роднини. Освен това всяко лято за тях се организира летен отдих  на море, а през годината се организират екскурзии в страната и мероприятия в града. Някои от потребителите са творчески натури и ние се стремим да ги насърчаваме в писането на стихове или рисуването. Така например преди време художничката Марианка Динева откри първата си самостоятелна изложба в Хасково с наша помощ.

Коментари

 1. казва

  Looking for an expert to write my paper for you? ESSAYERUDITE.COM is the right place. Providing superior writing service appears to be our main specialization and passion. Our website is the best destination for every English-speaking student who calls for assistance when handling his or her daily academic tasks.
  Let us turn your assignments into the highest grades!

 2. казва

  We are glad to see you in our midst I want you let’s have passionate sex my nickname (Valeria17)

  Copy the link and go to me…. bit.ly/2s4zWdO

  8779256

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.