Мариана Димитрова, ръководител Дейност „Социални услуги”: От дъното се изкачихме до челните редици

Вашата оценка

Домът за психично болни край Свиленград е на второ място в България по качество на предлаганата социална услуга

На едно от челните места в страната по постигнати резултати и качество на предоставяни социални услуги се нареди Домът за възрастни хора с психични разстройства край Свиленград. Сред общо 13 институции от този тип в България нашият дом е поставен на второ място. Класацията е изготвена въз основа на анализ на Агенцията за социално подпомагане по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”. Системният анализ обхваща 160 подобни институции в цялата страна. Свиленградският дом е класиран на второ място в националната класация сред домовете за психично болни, с 14 стотни разлика след този в гр. Твърдица.

Домът край Свиленград. съществува от 1964 година. Първоначално се помещава в сградата на стара казарма, а от 2007 година разполага с нова сграда, която е санирана и модерно обзаведена. В момента в дома са настанени 70 жени, колкото е и капацитетът му. За тях се грижи персонал от 41 души.

От 2006 година ръководител на Дейност „Социални услуги” в Общинска администрация – Свиленград, под чиято шапка е ДВХПР, е Мариана Димитрова. Освен за дома, г-жа Димитрова отговаря още за преходното жилище, изградено към него, домашния социален патронаж, двата дневни центъра за възрастни с увреждания, центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, дневния център за деца с увреждания, дневен център за стари хора „Дълголетие”, пенсионерските клубове в общината и гробищния парк.

 

Mariana Dimitrova- Г-жо Димитрова, тази седмица дойде добрата новина, че Домът за възрастни хора с психични разстройства край град Свиленград е отличен като един от най-добрите в цялата страна. Какво означава този резултат за вас?

- На първо място този резултат е признание за работата на целия персонал в дома, помощен и специализиран, както и заслужено добра оценка за  работата на кмета на общината, без когото нищо нямаше да се случи. Въз основа на получените резултати от анализа ще се определи кои специализирани институции незабавно трябва да бъдат закрити и кои могат поетапно да бъдат преструктурирани до окончателното им закриване в периода на изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Освен това, ще се проследи и до колко функционирането на специализираните институции отговаря на специфичните потребности на потребителите. За наша радост показаните резултати определиха, че ДВХПР – Свиленград е единият от двата дома, които със сигурност няма да бъдат закрити. Тази оценка за нас е важна, защото е оценка на 10-годишния ни труд. Когато екипът на инж. Георги Манолов пое управлението на дома, той буквално беше пред закриване. Дори беше определено в кое населено място ще бъдат преместени потребителите. А сега, десет години по-късно, от дъното се изкачихме в  челните редици.

 

- Какви са показателите, според които е изготвена класификацията на домовете в страната?

- В анализа са използвани няколко основни индикатора, като по всеки един от тях оценяваният дом получава определен брой точки. Сред тях са „Администрация и управление”, „Местоположение и материална база”, „Информация за персонала”, „Информация за потребителите”, „Участие на потребителя”. По почти всички от индикаторите ДВХПР –  Свиленград получи максималната оценка. Всъщност причината, за да сме на второ място, е че нямаше как да получим максимума от точки по показателя за местоположение, тъй като, както всички знаем, домът е разположен извън населено място. Въпреки това той е осигурен с много добри транспортни връзки, домът разполага със собствен транспорт, който се ползва за потребителите и персонала. Това е единственият индикатор по който сме получили по-ниска оценка. По индикатора „Информация за потребителите” единствено нашият дом получи най-високата оценка. Оценителният екип бе впечатлен от детайлното познаване на историята на заболяванията и настаняването на всяко едно лице в дома. Това показва, че специализираният персонал има визия за по нататъшна работа с всеки един потребител индивидуално. Мултидисциплинарен екип от специалисти  изготвя индивидуални планове своевременно след настаняването им  на база направена оценка на потребностите.При изготвянето на плановете активно участват и потребителите на услугата. Живущите в дома се включват в различни ателиета и дейности. Осигурен им е достъп до информация – интернет, телефон, гледане на телевизия и кино, четене на вестници и списания.

kolektiv- За всички е ясно, че работата в тази сфера е доста тежка. Какви грижи се полагат за персонала и отчетено ли е това в анализа?

- Да. Оценителната комисия направи интервюта с персонала. В анализа е отчетено, че работещите в такива домове имат нужда от супервизия. В ДВХПР – Свиленград се извършват професионални и психологически супервизии. На всички  работещи в социалните услуги в Свиленград се осигурява психологическа супервизия, която е превантивна мярка на   т. нар. “burn out” – професионално прегряване при подпомагащите професии. Те се извършват от сертифициран психолог, който наемаме за целта. Специално внимание се отделя на преживяванията на работниците и служителите в социалните услуги и начините на възстановяване на работната сила.  Стремим са да прилагаме механизми за  мотивация на персонала като обучения за повишаване на квалификацията и обмяна на опит. Но същественият проблем – ниското заплащане на труда на социалните работници, си остава. Тези хора имат нужда усилията  им да бъдат оценени подобаващо. Отговорностите им за живота и безопасността на болните и нуждаещите се са големи, работата е тежка и оказва влияние на физическото и психическото им състояние. Надяваме се, че идеята на кмета за създаването на общински социален фонд е едно добро и справедливо решение на тези проблеми.

DVPR- С какви средства и материална база разполага домът?

- Нашата община умее да управлява добре средствата, които държавата ни дава. През последните няколко години не се е налагало дофинансиране от страна на общината, тъй като успяхме да реализираме три проекта. По единия бе изградено преходно жилище на територията на дома, в което в момента живеят четири жени, а по другите два бяха оборудвани новата сграда и перално помещение. Сградите и помещенията са добре поддържани, използват се по предназначение и отговарят на стандартите и критериите, заложени в нормативната уредба. Стаите разполагат с баня и тоалетна, за потребителите са осигурени достатъчно лично пространство, лични вещи и удобства. Хигиената на помещенията е на много добро ниво, а дворното пространство е оформено, засято с различни растения и се поддържа съвместно от персонала и потребителите. Нашият дом е един от малкото, който все още разполага с 24-часово медицинско обслужване.

- Прави впечатление, че потребителите на ДВХПР често се включват в различни прояви и мероприятия.

- Стремим се настанените при нас хора да бъдат обгрижвани и социализирани  – включваме ги в различни дейности и трудотерапии, благотворителни мероприятия и  в живота на града. Някои от тях участват при самата организацията на социалната услуга, участват при изготвянето на менюто за следващ период, определят маршрути за екскурзии, дават  предложения за провеждането на различни мероприятия в дома или в други социални услуги на територията на общината. Насърчава се връзката с близки и роднини. Освен това всяко лято за тях се организира летен отдих  на море, а през годината се организират екскурзии в страната и мероприятия в града. Някои от потребителите са творчески натури и ние се стремим да ги насърчаваме в писането на стихове или рисуването. Така например преди време художничката Марианка Динева откри първата си самостоятелна изложба в Хасково с наша помощ.

Коментари

 1. казва

  Looking for an expert to write my paper for you? ESSAYERUDITE.COM is the right place. Providing superior writing service appears to be our main specialization and passion. Our website is the best destination for every English-speaking student who calls for assistance when handling his or her daily academic tasks.
  Let us turn your assignments into the highest grades!

 2. казва

  We are glad to see you in our midst I want you let’s have passionate sex my nickname (Valeria17)

  Copy the link and go to me…. bit.ly/2s4zWdO

  8779256

 3. казва

  Hello Fuck me and fill me mouth with his sweet cum my nickname (Anya58)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2smPCFn

  8245792

 4. казва

  Good afternoon hurry fuck me, and slay every last drop my nickname (Vitalinka80)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2trRb4A

  8313402

 5. казва

  welcome you Fuck me and fill me mouth with his sweet cum my nickname (Angelina87)(Angela61)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2u4sSM2

  8386214

 6. ThomasBries казва

  Good afternoon I want to cum in my pussy then fuck me my nickname (Angelina41)(Angela80)
  Copy the link and go to me… bit.ly/2uy3wcm

 7. казва

  We are glad to see you in our midst I want you let’s have passionate sex my nickname (Bogdana26)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2u4sSM2

  8655618

 8. казва

  welcome you Fuck me and fill me mouth with his sweet cum my nickname (Vitalinka96)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2toWT8b

  8752513

 9. казва

  welcome you let’s get together I want you to Bang me in an adult my nickname (Veronika78)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2uNt1Gp

  8426255

 10. казва

  Hello I Want a lot of sex like role-playing games my nickname (Bella42)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2tI4L90

  8673011

 11. казва

  welcome you I want you let’s have passionate sex my nickname (Bella27)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2uAePy2

  8968520

 12. казва

  welcome you I want you let’s have passionate sex my nickname (Margarita19)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2tMuBJd

  8790421

 13. казва

  Hello hurry fuck me, and slay every last drop my nickname (Albina41)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2v93pE9

  8669071

 14. казва

  welcome you hurry fuck me, and slay every last drop my nickname (Agata14)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2vfgrjg

  8770060

 15. казва

  Hello I want you let’s have passionate sex my nickname (Svetik01)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2u1SH2K

  8369216

 16. казва

  We are glad to see you in our midst I want you let’s have passionate sex my nickname (Lida31)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2u1SH2K

  8889511

 17. казва

  Consultant SEO freelance ? Paris, j’accompagne les petites, moyennes et grosses entreprises dans leur strat?gie de r?f?rencement | ? 06 88 81 72 90 | Skype : seowllc

 18. казва

  Hello let’s get together I want you to Bang me in an adult my nickname (Lida45)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2voMi1q

  8195945

 19. казва

  PT. Indo Logistics Express globally known for our ability to handle every last detail of our customers particular logistics and forwarding needs, Our Special Services team takes care of all your logistics.

  As one of the leading privately owned logistics and supply chain management service providers, PT. Indo Logistics Express focuses on providing secure, innovative and cost effective solutions for our customers. Our mission is to help your company gain a competitive advantage by adding value to every step of your supply chain. In keeping with our mission of meeting and exceeding our customers’ expectations, we deliver a unique partnership to our customers; “One Company, Many Solutions”. As the logistics industry changes and larger companies consolidate to multinational, “mega-providers”, we’ve taken a different approach, truly listening to our customers’ needs and building solutions to fit those needs while maintaining the personal touch that is critical to a lasting partnership. You can rely on PT. Indo Logistics Express as a partner who brings strong dedicated support, financial stability and the ability to deliver cost competitive solutions to help your company achieve its goals.

 20. казва

  We are glad to see you in our midst what about oral sex you tell me to Cuny and I’ll give you a Blowjob my nickname (Angelina81)(Angela71)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2wgpcrx

  8972188

 21. казва

  Hello what about oral sex you tell me to Cuny and I’ll give you a Blowjob my nickname (Veronika98)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2vDMdav

  8125760

 22. казва

  Hello Fuck me and fill me mouth with his sweet cum my nickname (Zlata57)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2hH1hhL

  8492024

 23. казва

  We are glad to see you in our midst Like to blow my nickname (Bella88)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2hH1hhL

  8360138

 24. казва

  We are glad to see you in our midst I want you let’s have passionate sex my nickname (Vilena51)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2fywNOl

  8472041

 25. казва

  Hello Enter into me deeper and fuck my nickname (Ilona12)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2fywNOl

  8493512

 26. казва

  Hello what about oral sex you tell me to Cuny and I’ll give you a Blowjob my nickname (Bella99)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2wHPpPL

  8544841

 27. казва

  Hello Enter into me deeper and fuck my nickname (Svetik97)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2x6xaTE

  8851161102472

 28. казва

  welcome you I want to cum in my pussy then fuck me my nickname (Veronika33)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2uZjz3T

  8944418920359

 29. казва

  Good afternoon hurry fuck me, and slay every last drop my nickname (Albina58)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2uZjz3T

  8906376879134

 30. казва

  Good afternoon do you Want your own throat blow job my nickname (Lida94)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2uZjz3T

  8273930808042

 31. казва

  Hello I want you let’s have passionate sex my nickname (Bogdana75)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2gUqfdk

  8004322220952

 32. казва

  We are glad to see you in our midst I want you let’s have passionate sex my nickname (Alina27)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2fvmrfb

  8794500641412

 33. казва

  RickyClassicCars.com – We are specialists with a passion for Classic Cars! Sells a wide range of classic cars and oldtimers. We are one of the best classic car dealers from Indonesia. Ricky Classic Cars can perfectly assist you with the purchase of a classic car. We’ll work with you to find a suitable classic car, inland or abroad. Whether you like to work on an oldtimer yourself or you have no technical knowledge at all, you will definitely succeed in finding the perfect classic car at Ricky Classic Cars! Whether you are thinking of buying a vintage or classic car, or indeed, you would like to sell your car, then we can certainly help and advise.

  Ricky Classic Cars is a trusted and licensed Indonesian Classic Cars Dealer. We also offer premier consignment services. Whether one car or an entire collection, Ricky Classic Cars has the best internet-driven marketing program to find a new owner for your vehicle, as well as a vast client network all over the world. We handle many brand of Cars, from Classic Mercedes-Benz, Porsche, Ferrari, Austin Healey, Maserati, and many more… Just let us know which brands you like and we will provide it for you :)

 34. казва

  hello there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this website, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again soon..

 35. казва

  We will perform any complexity of work for students: test works, coursework, practical work …
  Copy the link and go to us…. bit.do/Papercoach5

  8706833

 36. казва

  Hello I Want a lot of sex like role-playing games my nickname (Masha74)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2yQRgTS

  8193267717587

 37. казва

  welcome you I want you let’s have passionate sex my nickname (Alina41)

  Copy the link and go to me… bit.ly/2yQRgTS

  8063879719669

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.