Никола Динков: втори в листата на коалиция „БСП за България” :   Малкият и средния бизнес нямат достъп до европейските програми, защото има прекалено много бумащина

Никола Динков: втори в листата на коалиция „БСП за България” :   Малкият и средния бизнес нямат достъп до европейските програми, защото има прекалено много бумащина 5.00/5 (100.00%) 1 Гласували

Аз съм човек от реалния бизнес и  в Народното събрание мога да помогна със своята експертност по въпросите на  регионалната политика  и на малкия и средния бизнес

^F5037028E41F4F41AC180B72AD47AE66357CBABF898325D913^pimgpsh_fullsize_distrЧаст от проблемите на България са бедността, доходите, социалната справедливост,  отношението към малкия и средния бизнес, който  знаем,  че е гръбнакът на нашата икономика.

По въпроса за пенсиите. Не съм против строежа на магистрали и санирането, но когато има преизпълнение на държавния бюджет, разпределението трябва за бъде доста по справедливо. Както има пари за инфраструктура, така да има и пари за увеличение на пенсиите. Това бе коментирано в предишното народно събрание, но ГЕРБ не го прие като своя политика.

През последните 7 години минималната заплата скочи 7 пъти. В същото време доходите на хората не се повишиха със същите темпове. В момента в България се отчита, че средната работна заплата е 1037 лева, но тя се формира на основата, че в големите градове се получават много по-големи възнаграждения, а в малките, да не говорим за селата, това не е така.

Ще ви кажа още един парадокс. Държавата субсидира общините по отношение на делегираните дейности за плащане на служителите си. Вдигат минималната работна заплата, а на хората, които имат своята експертност, компетентност се вдига съвсем малко. Получава се така, че чистачки взимат 460 лева, а специалисти с богат опит – 550 – 600 лева. В същото време в министерствата, където са огромни количества и където съкращения почти не настъпиха, получават по 2000 – 2600 лева. Къде е социалната справедливост, няма я.

За 7 години държавата е увеличила субсидията за този вид дейност само с 10%, а нашите общини субсидират това заплащане с около 400 000 лева. Това са пари, които се събират от местни приходи, от наем и от друг вид дейност. Това са милиони, които биха отишли за създаване на по-добра среда за живот на хората.

Малкият и средният бизнес няма достъп до европейските програми, защото има прекалено много бумащина и много администрация и бюрокрация. Така рекламираната програма „Конкурентоспособност“ не достига до малките и средни фирми. В платформата на БСП е ясно записано: да опростим процедурите на достъп на малките и средни фирми до европейските средства.

Нужна е диференциация в общата селскостопанска политика по отношение на субсидиите за обработваема площ, както и за националните доплащания. Не е справедливо субсидията за площи засети с пшеница да бъдат еднакви с тези за зеленчукопроизводство и плодопроизводство.  Във вторите два подотрасъла има много повече човешки труд и заетост. Те винаги са били структуроопределящи за нашето селско стопанство.

Платформата на БСП започва с  „Поискай промяната“. По всички тези примери, които ви дадох  трябва да се работи, за да може самата промяна да се случи и хората да заживеят по-добре.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.