Местен психолог инициира обучение за преодоляване на агресията

Вашата оценка

P1320603Пламен Василев: Подрастващите не знаят как да реагират в конфликтна ситуация

Плaмeн Bacилeв e зaвъpшил пeдaгoгикa и пpилoжнa пcиxoлoгия в Плoвдивcкия yнивepcитeт „Пaиcий Xилeндapcки“. Paбoтил e кaтo възпитaтeл, кaтo пpeпoдaвaтeл пo oбщecтвeни нayки, кaтo пcиxoлoг. B мoмeнтa e oбщecтвeн възпитaтeл към Mecтнaтa кoмиcия зa бopбa c пpoтивooбщecтвeни пpoяви нa мaлoлeтни и нeпълнoлeтни в Cвилeнгpaд и ce зaнимaвa c чacтнa пpaктикa в кaбинeтa cи.

По инициатива на свиленградския терапевт стартира тренингово обучение за преодоляване на агресивното поведение у подрастващите. То ще се провежда в Центъра по проблеми на детската личност. Дейността ще има предимно превантивен характер. Като инициатор смятам, че обучението е от изключително значение, тъй като проявите на агресия драстично се увеличават, заяви психологът. Наскоро дори имаше смъртен случай в едно българско училище. Трагедията не се случи в нашия град, но това не трябва да ни успокоява, продължи Василев.


В тазгодишното обучение, което ще продължи около един месец, ще се работи с петнадесет деветокласници от СУ „Д-р Петър Берон”. Тренинговото обучение ще бъде под формата на игра. Децата ще имат възможността да се запознаят по един по-приятен и интересен начин с това какво точно представлява агресията, до какво води тя, кои са причините за пораждането й, как да реагират, попадайки в определени фрустриращи ситуации, без да проявяват агресия. Смятам, че повечето знаят какво представлява агресията и какво я поражда. Основният проблем на младите хора е, че не умеят да отвърнат правилно в агресивна ситуация и затова се стига до тези прояви в училище. Върху това ще работим най-вече, продължи психологът.

Такова обучение не се провежда за първи път. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни периодично организира подобен тип дейности. Понякога са свързани с агресивното поведение и наркотичната зависимост. Форматът на обученията обаче е различен от този, който в момента стартира. Тогава ученици обучаваха ученици. Събирахме една група деца, обучавахме ги и в Часа на класа те имаха за задача да преминат и да изнесат лекция на съответната тема. Идеята на този формат бе свързана с това, че на самите деца в училище им е по-интересно да слушат своите връстници, приемат ги по-близо, заключи местният терапевт.

Центърът по проблеми на детската личност работи като помощен орган към Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни вече десета година. В него дежурства дават предимно обществените възпитатели от комисията. Посетителите на звеното получават консултации относно поведенчески проблеми, свързани с възпитанието на децата. Родителите имат възможност да се консултират по въпроси за детското възпитание, извършва се диагностика на деца, работи се по психологически проблеми от различно естество.

Отново на същото място през лятото ще бъде организирано тренингово обучение и по повод наркотичните зависимости.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.