Стартира проектът „Знам и мога“ на СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград в партньорство с ОУ „Любен Каравелов“ и ПГССИ „Христо Ботев“

        Проектът „Знам и мога“ има за цел да подпомага учениците от маргинализираните общности, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат социална и творческа реализация. Дейностите, които ще се осъществят са свързани със създаването на извънкласни клубове по интереси и ще допринесат за взаимното опознаване на учениците в това число … Продължете с четенето на Стартира проектът „Знам и мога“ на СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград в партньорство с ОУ „Любен Каравелов“ и ПГССИ „Христо Ботев“