Деца от Свиленград се надигат срещу насилието

Вашата оценка

Шестнадесет младежи от Свиленград и Хасково ще се включат в двудневен семинар, на който ще бъдат обучени в нетрадиционни техники за справяне с агресията в училище и развиване на умения за въвличане на връстници в решаването на проблеми, които ги засягат.

В 4-те училища младите хора ще приложат усвоения по време на семинара нетрадиционен подход за справяне с агресията. Те ще изградят символична Стена срещу насилието. На нея всеки желаещ ще може да запише или нарисува своето виждане,относно причините за агресивно поведение сред децата, да предложи идея за справяне с агресията и подобряване на междуличностните отношения. С част от детските гласове и предложения за толерантност и ненасилие, записани върху „Стената”, младите хора ще изработят и отпечатат цветни стикери, които ще разпространят в Хасково и региона на 16 май – Общонароден ден срещу насилието.

Децата и младежите ще привлекат към каузата си и връстници извън пределите на своето училище, препращайки си стикерите на принципа „Предай нататък…” чрез „skype”, като едно от най-използваните средства за комуникация между младите хора.

Семинарът е част от инициативите по проект “Гласът на децата срещу насилието” на Сдружение “Шанс и закрила”. Проектът е финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи и има за цел да се подобри общуването между подрастващите на 14 – 18 годишна възраст с активното участие на самите деца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.