Свързват касовите апарати с НАП

Вашата оценка

От началото на 2011 г. всеки касов апарат в България ще бъде свързан с компютърната система на Националната агенция за приходите, съобщиха от там.  Фискалните устройства ще подават автоматично и без човешка намеса данни за оборотите на търговските обекти през определен период. Касовите апарати в различните браншове ще бъдат програмирани да се отчитат в приходната агенция с различна периодичност. Например, бензиностанциите и фирмите, работещи в рисковите икономически сектори ще подават информация по-често от малките магазинчета.

Системата ще позволява дистанционен достъп на инспекторите на НАП до произволно избран касов апарат. Това е необходимо за извършването на внезапни проверки в случаите, в които действителният оборот е много по-голям от отчетения на касовия апарат. Освен това обобщената информация от всички касови апарати в страната ще бъде анализирана от софтуер и екипи от проверяващи ще бъдат изпращани в онези търговски обекти, които имат подозрително нисък оборот.

Промените в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти ( Наредба Н18) вече са изготвени, като проект на документа е публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите – www.minfin.bg. В документа подробно са описани сроковете за въвеждане на дистанционната връзка и периодичността на отчитане на различните браншове.

НАП уверява, че няма да се налага масова замяна на функциониращите в момента близо 600 000 касови апарати в България. Над 80 % от тези фискални устройства могат безпроблемно да изпълняват новото изискване след свързването им с допълнителен модул, който ще предава данните в НАП. По предварителни разчети тези модули ще работят с отделна СИМ карта и ще струват между 100 и 200 лв. Този разход ще може да се приспада за данъчни цели от фирмите.

Новата система освен това ще премахне съществуващото в момента изискване всеки нов касов апарат да се регистрира в НАП с подаване на заявление. Вместо това фискалните устройства ще се регистрират автоматично, в момента на тяхното поставяне в обекта. Само за последните 4 години в Офис Хасково на НАП са регистрирани 12 700 нови търговски обекти с общо 13 500 касови апарати.

Коментари

  1. Даскала казва

    Това не може да стресне собствениците на магазини. Те ще продължавата да не отчитат 100% оборотите си, докато има все още търговци на едро и вносители, които не декларират вноса и производството си. Считам, че там трябва да се насочат усилията на данъчните. Докато те не започнат да продават на дребните търговци всичко с фактури и касови бележки, дребния търговец ще продължава да шикалкави. Ето сега виждаме какво е положението с бандеролите за алкохола, с търговията на цигари и т.н. Докато всичко не се сложи в ред, почти няма смисъл да се тормозят търговците да плащат излишни средства за разни устройства. Но в България е така – винаги се търси другаде причината за нещо, а не където трябва. Това е така, защото не е изгодно на някого. Докато се работи така, нищо няма да се получи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.