Училището в Левка стана защитено

Вашата оценка

IMG_4109ОУ ”Христо Ботев” в село Левка от този месец е обявено за защитено училище, съобщиха от общината. Към досегашните 136 защитени училища в страната са добавени нови две, едно от които е в община Свиленград. Списъците на защитените и на средищните училища се съставят по предложения на общините и след извършени проверки от регионалните инспекторати по образование и МОН. Като защитено училището в Левка ще получава ежегодно допълнително финансиране в размер на 27 000 лв.
Общият брой на средищните училища за настоящата учебна година на територията на общината остава четири – СОУ ”Д-р П.Берон”, ОУ ”Иван Вазов”, ОУ ”Л.Каравелов” и ОУ ”Христо Ботев”- село Левка.

Този месец училището отбеляза своя 140-годишен юбилей. За юбилея се събраха бивши и настоящи преподаватели и възпитаници, а в читалището учениците представиха празничен концерт от песни и танци. Гост на празника бе един от най-изявените възпитаници на училището проф. Веселин Маргаритов – декан в ПУ „Паисий Хилендарски”. Той подари специално поръчан за празника маслен портрет на патрона на училището Христо Ботев.

Историята на училището в с. Левка, Община Свиленград, води началото си от 08.11.1874 г. През 1928 г. с помощи и дарения на цялото село и с доброволен труд на хората се построява нова сграда с пет учебни стаи и две канцеларии. През 1937 г. то е вече средищно и с всички прогимназиални класове. В него се обучават децата от шест села в района – Лисово, Младиново, Костур, Мустрак, Пъстрогор и Дервишка могила. Организира се и вечерно училище за ограмотяване на цялото население. Като средищно училището просъществува до 1965 г., а след това децата учат в модерна осемкласна сграда, в която се обучават и до момента. През 2007/2008 учебна година броят на учениците нараства на 104, обучавани в 8 самостоятелни паралелки. През същата година общината прави основен ремонт на училището. Класните стаи са изцяло оборудвани, изгражда се парна инсталация и сградата преминава на парно отопление, построява се столова, в която се хранят всички ученици на целодневно обучение. Общински съвет-Свиленград обявява училището за средищно и то е включено в списъка на средищните училища в Р България. С всяка следваща година броят на учениците нараства, като през 2013 г. достига 209 деца и се налага откриването на втора паралелка 3 клас. В началото на новата 2014/2015 учебна година броят на децата е 187, от които 22 са в подготвителна група. Учениците, които се обучават, са от различни етноси – български, ромски, турски. Персоналът в училището наброява 23 души. Квалифицираните педагогически кадри са 19, а средната им възраст е 40 години.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.