Общинските съветници определиха председатели на постоянните комисии

Вашата оценка

Групата на ГЕРБ отказа да участва в избора, направиха си самоотвод

P1270788На извънредно заседание на новия общински съвет местните парламентаристи избраха членове и председатели на седемте постоянни комисии, които ще работят през мандат 2015 – 2019 г. Още в началото на заседанието председателят Никола Динков обяви, че са постъпили две заявления за образуване на представителни групи в ОбС. Първото е от общинските съветници от БСП, чиято група ще бъде оглавявана от Христо Щерев, а второто – от ГЕРБ, чиято представителна група ще се ръководи от Атанаска Михайлова. Почти веднага след това тя обяви, че групата общински съветници от ГЕРБ на свое заседание е взела решение да не участва в избора на председател на нито една от комисиите. Двамата техни представители, предложени за ръководни постове, си направиха самоотвод – д-р Георги Карамфилов за председател на Комисията по здравеопазване социални дейности и спорт и Атанаска Михайлова за председател на Комисията по образование, култура, права на човека и европейска интеграция. На техните места след направени нови предложения бяха избрани съответно д-р Диана Василева от Реформаторския блок и Василка Вангелова от БСП. Така, въпреки че са най-многочислената група в местния парламент, от ГЕРБ няма да ръководят нито една комисия, за разлика от предишния мандат, в който имаха четирима председатели.

След проведено гласуване за председател на Икономическа комисия беше избран инж. Христо Щерев  от БСП

Бюджетната комисия бе оглавена от икономиста Николина Пехливанова  от ЗС „Ал.Стамболийски”. Инж. Иван Апостолов  от БСП стана председател на Комисията по териториално и селищно устройство, а Комисията по земеделие, гори и опазване на околната среда през следващите четири години ще се води от Николай Колев от Реформаторския блок. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ще се председателства от юристката Цветелина Атанасова  от местна коалиция „Заедно за Свиленград”.

При гласуването на почти всички предложения за членове и председатели на комисии повечето общински съветници от ГЕРБ вдигаха ръка за „Въздържал се”, а на няколко пъти д-р Минков гласува и „Против”.

Целта на постоянните комисии в ОбС е да се осигури ефективна организация на работата с Общинската администрация за осъществяване на по-добро местно самоуправление. Съгласно правилника всеки общински съветник може да участва в работата на не повече от три постоянни комисии и да бъде председател или секретар на една комисия. Задачата на постоянните комисии е да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси внесени за обсъждане и решаване, да правят предложения за решаване на проблеми на населението и да осъществяват контрол за изпълнението на решенията на общинския съвет. Постоянните комисии разглеждат и  проекти за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препо­ръки и изготвят становища по тях.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.